Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00286
01-11-1954
Samenvatting
3h. Bijeenkomst van de Raad van Ministers van de KSG.
Op de bijeenkomst is overeenstemming bereikt over het verdrag met Engeland. Zijlstra heeft opdracht gegeven in de commissie van experts ook de kwestie van het verhogen van het aantal leden van de Associatieraad van vier op zes aan de orde te stellen. Voorts wijst hij erop dat de zaken die in de Associatieraad worden besproken bijna alle vallen onder de dingen, waarover de Raad van Ministers instructie aan de Hoge Autoriteit heeft gegeven. De minister-president acht de kwestie van veel belang als het zwaartepunt van de beslissingen bij deze raad zou komen te liggen.