Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00288
29-11-1954
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3d. Benelux-overleg inzake beleid ten aanzien van WEU en KSG.
Beyen heeft overleg gevoerd met Spaak en Bech. Spaak opperde de gedachte om het werkterrein van de KSG uit te breiden en stelde de vraag of er niet de mogelijkheid zou zijn om tot een gemeenschappelijke markt in groter verband te komen. Spreker heeft geantwoord dat Nederland hiertoe reeds voorstellen heeft (plan-Beyen). Ook bracht Spaak plannen naar voren voor een vrijhandelszone in OEEC-verband.