Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
8. Instructie aan de Nederlandse delegatie inzake Franse voorstellen tot instelling van een 'wapenpool'. (brieven minister van Buitenlandse Zaken, 27-12-1954, no. 163870 en 6-1-1955, no. 2215).
Van de Kieft constateert dat Beyen sterk afwijzend tegenover de voorstellen staat, maar vraagt zich toch af of er geen mogelijkheid is om tot standaardisatie van de wapens in WEU-verband te komen. Anderen delen de bezwaren van Beyen, zoals Zijlstra die de beoogde standaardisatie als een gevaar voor de Nederlandse industrie beschouwt.
Mansholt wil de mogelijkheid van integratie op dit terrein niet geheel uitsluiten als daardoor de gehele economische integratie onmogelijk wordt gemaakt. Beyen voelt echter niets voor kwasi-supranationale stappen.
Besloten wordt de instructie aan de Nederlandse delegatie te aanvaarden en voorlopig de reacties van andere landen af te wachten.