Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00293
17-01-1955
Samenvatting
3e. Bezoek van Pella aan de KSG-landen.
Bij het bezoek van Pella aan Nederland is o.m. gesproken over de opvolging van Monnet als voorzitter van de Hoge Autoriteit. Als van Franse zijde geen figuur van grote politieke standing zou komen, is het beter geen Fransman te kiezen. In dat geval zou ook Spierenburg in aanmerking komen.
De Nederlandse regering heeft geen bezwaar tegen uitbreiding van de KSG op verwante gebieden, maar wijst er wel op, dat de KSG voorlopig voldoende werk op het eigen terrein heeft, terwijl wijziging van de taak het gevaar in zich heeft dat van wijziging van het verdrag gebruik wordt gemaakt om het supranationaal karakter aan te tasten.