Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00298
11-03-1955
Samenvatting
1i. Bespreking tussen Beneluxministers van Buitenlandse Zaken.
Beyen heeft de vorige dag in Brussel gesproken met Spaak en Bech. Daar is o.m. gesproken over de opvolging van Monnet als voorzitter van de HA. Volgens Spaak moeten de ministers van de KSG-landen bijeen moeten komen en zou daar de Franse minister gevraagd moeten worden zich op enigerlei wijze weer aan te sluiten bij de Europese integratie. Zo'n verklaring kan Monnet afhouden van zijn terugtreden.