Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00306
16-05-1955
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3a. Bijeenkomst van ministers van de WEU, de NATO en de KSG.
Beyen brengt verslag uit. In WEU-verband werd gesproken over de benoeming van functionarissen en de uitvoering van het Saar-akkoord.
Wat het memorandum inzake Europese integratie had Beyen de illusie dat het stuk in sterke mate aan de wensen van de ministerraad was tegemoetgekomen. De vraag is hoe de kwestie van de algemene integratie gesteld moet worden. Omdraaiing is met het oog op de Franse regering bezwaarlijk. Inzake de KSG voelt de Franse regering niets voor herbenoeming van Monnet.
Zijlstra heeft begrepen dat de vergadering in juni op Siciliƫ alleen zal gaan over het houden van een conferentie, niet over het plan zelf. Beyen bevestigt dit. Hij meent dat het verstandig is om in het memorandum een standpunt inzake de Europese integratie naar voren te brengen; de Franse regering moet nu zeggen of ze wel of niet bereid is iets in deze richting te doen.