Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. De Conferentie in Messina.
Over het Benelux-memorandum kwamen uiteenlopende meningen naar voren. De Duitsers hadden nu ze de soevereiniteit terughebben, weinig belangstelling meer voor de Europese gedachte. De Franse minister Pinay zegde alle medewerking toe. De gedachte is nu om een regeringsconferentie te laten voorbereiden door een commissie van vertegenwoordigers van de zes. Spreker is niet ontevreden over wat op de conferentie is aanvaard over algemene economische integratie. Hij acht het al een heel ding dat de zes landen in een resolutie zeggen, dat de vorming van een gemeenschappelijke Europese markt het doel van hun werkzaamheid op het terrein van de economische politiek is. Het belang van de conferentie is dat er nu weer een mechanisme is dat de integratie gaat behandelen.
Zijlstra is wat somberder. Hij vraagt zich af of de conferentie van Messina niet het einde van de ontwikkeling is geweest in plaats van het begin en of men niet heel snel in nationalistisch vaarwater komt.