Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. De Europese integratie.
Beyen deelt mee dat Spaak waarschijnlijk vooriztter wordt van de voorbereidingscommissie, terwijl Marjolin secretaris-generaal wordt. Over laatstgenoemde wordt getwijfeld wat betreft zijn houding tegenover Europese integratie. Voor Nederland wordt besloten prof. G.M. Verrijn Stuart te polsen.