Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00310
27-06-1955
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3a. De kwestie van de Europese integratie.
Beyen brengt verslag uit van zijn bezoek aan Londen. Aan de Engelse regegering is gevraagd of ze mee wil doen aan de voorbereidingen waartoe in Messina is besloten. De Britse regering heeft grote belangstelling voor de zaak. Tijdens een van de besprekingen werd de vraag gesteld waarom dit niet in het kader van de OEEC wordt gehouden, waarop spreker heeft geantwoord, dat in Messina het doel was om allerlei activiteiten op het gebied van Europese integratie te coördineren. Spreker heeft de indruk dat men voelt voor meedoen aan de voorbereiding en een waarnemer naar de commissie wil sturen.