Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00312
21-03-1955
Samenvatting
3a. Ratificatie van Parijse akkoorden.
Beyen deelt mee dat de behandeling van de akkoorden op 29 maart in de Tweede Kamer begint en dat als er geen stagnatie komt, de oorkonde begin mei kan worden gedeponeerd. Intussen is een nieuwe kwestie opgedoken, nl. of de wet niet de vorm van een rijkswet moet hebben. Van belang is dat de automatische bijstandsclausule wordt uitgebreid tot Duitsland en Italië..
Beel geeft in overweging om een nota van wijziging in te dienen, waardoor de goedkeuring tot Nederland wordt beperkt., nadien kan de goedkeuring door Suriname en de Antillen aanhangig worden gemaakt, Beyen concludeert dat de Raad het uitgesloten acht dat een Rijkwet deze week nog door de Staten van Suriname en de Antillen wordt goedgekeurd. Dan is de enige oplossing dat eerst alleen Nederland de akkoorden ratificeert.