Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00325
21-11-1955
Samenvatting
3c. Bijeenkomst van KSG-ministers.
Zijlstra deelt mee dat op de vergadering van de KSG-Raad van 15/11 een overeenkomst is aanvaard inzake het karakter van de arbeidsorganisaties, die in de Consultatieve Raad vertegenwoordigd zijn. Voorshands zullen daarin nationale organisaties vertegenwoordigd blijven, waarbij het aan de ministers voorbehouden blijft vertegenwoordigers aan te wijzen.
Voorts is in Luxemburg gesproken over de vijfdaagse werkweek. De kwestie blijft echter voldoende buiten het beleid van de KSG. Spreker heeft nadrukkelijk gezegd dat in het KSG-verdrag niets voorkomt over harmonisatie van lonen. Zowel in de Hoge Autoriteit als in de assemblee wordt echter sterke druk uitgeoefend om aan de KSG sociale bevoegdheden te geven.