Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00327
19-12-1955
Samenvatting
3a. Engelse stappen inzake Europese integratie.
Beyen deelt mee dat de Engelse regering een eigenaardige stap heeft gedaan. Tijdens een gesprek op 2 november maakte minister Butler reeds gewag van een kentering in het Engelse standpunt t.a.v. een gemeenschappelijke markt. Op 9 december werd echter medegedeeld dat het VK nooit zou kunnen participeren in een gemeenschappelijke markt met landen van het Europese continent; dat zou in strijd met de vrijheid van betalingen en handel zijn. Ook het Gemenebest zou hier nadeel van kunnen ondervinden.
Undersecretary Hope sprak van een blunder op het Foreign Office, maar Zijlstra betwijfelt dit. Engeland wil geen gemeenschappelijke markt der zes landen; het wenst geen versterking van het continent. De Engelsen zullen er alles aan doen om de zaak te laten mislukken.