Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00330
19-12-1955
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
11. Het individueel klachtrecht in de Europese conventie inzake de rechten van de mens. (Brief minister van Buitenlandse Zaken, 30-10-1952, nr. 110169 en Kamerstuk 3043).
Beyen deelt mee dat de kwesite van het individuele klachtrecht de beide Kamers hoog zit. Bovendien is in de Raad van Europa een nieuwe regeling aanhangig waarin individuele klachten bij de voorzitter van de Raad van Ministers aanhangig moeten worden gemaakt.
Kernkamp voelt er weinig voor van standpunt te veranderen. Men zou dan een mogelijkheid openen voor nationaal-socialistische en communistische groeperingen. Ook de minister-president heeft grote bezwaren. Hij meent de bezwaren a.d.h.v. enkele voorbeelden wel aan de Kamer duidelijk kunnen worden gemaakt.
Beyen verwacht dat de bezwaren tegen het hoge beginsel van het individuele klachtrecht op de Kamer niet de minste indruk zullen maken. Hij zal trachten in de Kamer de boot af te houden. De Raad besluit aldus.