Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00335
20-02-1956
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3a. De Europese integratie: gemeenschappelijke markt en kernenergie.
Beyen deelt mee, dat men bezig is met de afwerking van het rapport van de Commissie-Spaak inzake de gemeenschappelijke markt. De Nederlandse delegatie heeft moeilijkheden met de andere delegaties het voor te stellen buitentarief laag te houden.
De minister-president voelt niets voor de methode van Spaak om door intimidatie zich te laten neerleggen bij een standpunt van de meerderheid van de commissie.