Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00337
05-03-1956
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3d. Ministersconferentie van de OEEC.
Beyen zegt dat de Engelsen hun strijd tegen Euratom en de gemeenschappelijke markt hebben opgegeven. Er waren op de bijeenkomst geen scherpe tegenstellingen, ook al omdat door de zes werd gezegd, dat men zoveel mogelijk in de OEEC wil samenwerken. Binnen de OEEC is een speciale commissie voor atoomzaken opgericht.
Ook werd nog gesproken over mogelijke toetreding van Spanje.