Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00342
07-05-1956
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3e. De Europese integratie.
Beyen deelt mee dat in Parijs ook een bijeenkomst heeft plaatsgevonden van de zes ministers van Buitenlandse Zaken. Besloten is dat op 29, 30 en 31 mei in Venetië een nieuwe bijeenkomst zal plaatsvinden om te beslissen of er voldoende overeenstemming is over het rapport-Spaak.
Zijlstra meent dat de ministerraad daarvoor zich moet uitspreken over de punten waarop wel of niet concessies kunnen worden gedaan.
Beyen antwoordt dat een nota van Buitenlandse Zaken in voorbereiding is.

N.B. In de vergadering van 14/5 (niet gekopieerd) stelt Beyen voor in de delegatie naar Venetië te benoemen, Prof. Verrijn Stuart, Mr. Eschauzier, drs. Van der Beugel, Mr. Bot en Mr. Linthorst Homan. De raad gaat akkoord.