Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00345
18-06-1956
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3a. De Europese integratie.
Beyen deelt mee dat ministerieel overleg heeft plaatsgevonden over de samenstelling van de Nederlandse delegatie naar de voorbereiding van verdragen inzake Euratom en de gemeenschappelijke markt o.l.v. Spaak. Linthorst Homan zal voorzitter van de delegatie worden, terwijl de delegatie naar behoefte zal worden samengesteld. Op Buitenlandse Zaken zal een coördinatiecommissie zijn, die instructies aan de delegatie zal geven. De verantwoordelijkheid voor politieke zaken zal bij Buitenlandse Zaken liggen, die voor meer technische zaken bij de desbetreffende departementen. De Raad gaat akkoord.