Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
8. De onderhandelingen te Brussel over de gemeenschappelijke markt inzake het probleem der sociale harmonisatie (Brief minister van economische zaken en zonder portefeuille Luns, 5-9-1956, nr. 124090).
De minister van sociale zaken heeft geopperd in Brussel concessies te doen t.a.v. gelijktrekken van de vakantie, gelijke lonen voor mannen en vrouwen en verkorting van de werkweek tot 40 uur, waardoor voor overige uren een overwerkvergoeding moet worden gegeven. De minister-president is voor integratie mits ons land daardoor niet in grote moeilijkheden komt. De vraag is nu of Nederland op deze punten concessies moet doen.
Besloten wordt dat i.h.k.v de voortschrijding van de gemeenschappelijke markt kan worden ingestemd met harmonisatie op twee punten, nl. Gelijke beloning van mannen en vrouwen en gelijke vakantieduur. Er kan ook gestreefd worden naar verkorting van de werkweek, al kan de regering nog niet zeggen in welke mate en in welk tempo, gezien de bezwaren in de landbouw en de dienstensector.