Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00349
24-09-1956
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3a. De onderhandelingen in Brussel over de gemeenschappelijke markt.
Suurhoff herinnert eraan dat de ministerraad had besloten dat Nederland zich niet zou binden aan een verkorting van de werktijd tot 40 uur. In de discussie is erop gewezen dat de berekening in de nota van zijn departement 4% te laag was.
Intussen is gebleken dat de Fransen geen binding eisen aan een geleidelijk in te voeren 40-urige werkweek, maar genoegen nemen met een verplichting tot betaling van 25% extra over 8 uren per week in de landen waar men de 40-urige werkweek niet toepast. Dit is aldus spreker een geheel andere zaak, dan waarover de ministerraad op 10/9 besliste.
De minister-president stelt voor de hele zaak binnenkort te bespreken.
Zie ook