Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00351
22-10-1956
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
6a. Ministersconferentie in Parijs over de gemeenschappelijke markt en Euratom.
Luns doet verslag van de besprekingen van de ministers van Buitenlandse Zaken in Parijs. Deze zijn vastgelopen door de starre houding van de Duitse delegatie. Het bleek duidelijk dat in W-Duitsland sterke krachten werkzaam zijn om de autonomie in atoomkwesties te handhaven.