Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00353
26-11-1956
Samenvatting
3d. De Europese integratie.
Zijlstra merkt op de de delegatie in Brussel thans doende is te handelen langs de lijnen die vorige week in de ministerraad werden besproken. Daarbij gaat het met name om het regime special voor Frankrijke en de speciale regelingen, die samen de betalingsbalans-procedure zullen vormen. Met de delegatieleider in Brussel is duidelijk afgesproken dat als de deskundigen geen overeenstemming bereiken een beslissing aan de ministersconferentie moet worden overgelaten.
De minister-president heeft gezien dat Frankrijk en België een nota hebben ingediend inzake de overzeese gebiedsdelen. Hierin wordt gesproken over de vorming van een investeringsfonds waarin de zes landen jaarlijks meer dan 1 mld zouden moeten storten t.b.v. de Franse en Belgische overzeese gebiedsdelen. De Nederlandse gebiedsdelen worden blijkbaar over het hoofd gezien.
Zie ook