Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00356
24-12-1956
Samenvatting
3e. Gemeenschappelijke markt en Euratom.
Mansholt en Luns hebben met Spaak gesproken over o.m. de gemeenschappelijke markt en de landbouw. Spaak wil op korte termijn tot ondertekening van de overeenkomsten komen.
De Nederlandse delegatie was genoopt om een algemeen voorbehoud te maken inzake de Euratom-overeenkomst, maar onze delegatie staat hierbij alleen.
De minister-president wil een afzonderlijke vergadering houden waarbij aan de hand van een nota beslissingen kunnen worden genomen. Zelf vindt hij het bezwaarlijk zich t.a.v. Euratom en de gemeenschappelijke markt te binden, aangezien de Fransen over de andere landen heenlopen. Hij wil dat de Nederlandse delegatie zich t.a.v. de eisen van Frankrijk vrij houdt.
Luns meent dat in elk geval een bilaterale stap richting Frankrijk moet worden gedaan. De raad gaat akkoord.
Zie ook