Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. Euratom en de gemeenschappelijke markt.
De minister-president wil vóór de voortzetting van de ministersconferentie te Bussel op 4/2 nog een bespreking in de ministerraad houden. Besloten wordt op vrijdagmorgen een extra vergadering te houden (gaat echter niet door).
Luns deelde vanuit Brussel mee dat over een deel van het buitentarief overeenstemming is bereikt, terwijl is voorgesteld dat de zes landen elk iemand aanwijzen voor de verdere onderhandelingen.
De minister-president meent dat het Nederlandse standpunt moet zijn dat de ministersconferentie nog te vroeg komt en dat men alleen moet trachten op vele punten opheldering te krijgen en dat nog geen beslissingen moeten worden genomen.