Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
14. De vrijhandelszone (Nota minister van Buitenlandse Zaken, 8-10-1957, nr. 139752).
Snoy is deze week op bezoek geweest en heeft gepleit voor een gemeenschappelijk standpunt van de zes over de vrijhandelszone. Dit was in feite het Franse standpunt. Hij verwacht dat Soy zal terugkomen van het idee van een gemeenschappelijk standpunt. Luns maakt verder gewag van de zorg in andere landen dat de EEG een protectionistische groep zal worden. Mansholt onderkent die zorg en vraagt zich af hoe dit het beste kan worden vermeden. In Engeland heeft hij gepleit om de landbouw in een vrijhandelsverdrag op te nemen.
Zijlstra zou de totstandkoming van een vrijhandelszone, aansluitend op de EEG, zeer op prijs steleln. Hij pleit voor een Benelux-standpunt. Het Nederlandse memorandum zou een Benelux-memorandum kunnen worden.
De Raad wil aankoersen op de totstandkoming van een vrijhandelszone en zich teweer stellen tegen het negatieve Franse standpunt.
Zie ook