Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00388
25-10-1957
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3j. Verslag van ministeriële bijeenkomst van de OEEC (Nota minister van Buitenlandse Zaken, 22-10-1957, nr. 146945).
Luns herinnert eraan dat de minister-president bij de bespreking van het amendement-Blaisse op de goedkeuringswet voor het EEG-verdrag erop heeft gewezen dat aanvaarding ook in het buitenland invloed kan hebben. Inmiddels is in Duitsland een soortgelijk amendement aangenomen. Spreker heeft inmiddels in Parijs gezegd dat het amendement geen hinderpaal hoeft te zijn voor de totstandkoming van uitvoerings-overeenkomsten.
Inzake de vrijhandelszone heeft spreker een gunstiger opstelling bij Pineau aangetroffen dan bij de Franse ambtenaren. Belangrijk winstpunt van de conferentie is dat de Britse minister Maudling eenzelfde voortrekkersrol wil gaan spelen als destijds Spaak bij de EEG. Besloten wordt Van der Beugel aan te wijzen als Nederlandse vertegenwoordiger in het ministerscomité.
Zie ook