Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3b.De Kolen- en Staalgemeenschap.
Zijlstra brengt verslag uit van de bijeenkomst van de KSG-ministers. Onder meer werd gesproken over het inlassen van de KSG in de vrijhandelszone. Spreker heeft gezegd dat Nederlander voorstander hiervan is. Ook werd gesproken over sociale harmonisatie en vervoerspolitiek.
3f. Ook heeft Van der Beugel een nota rondgezonden (dd. 22-11-1957, nr. 162.466) over de besprekingen in Parijs over de vrijhandelszone.