Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00392
06-12-1957
Samenvatting
3b. De Europese Gemeenschappen.
De minister-president heeft een brief ontvangen van Romme waarin wordt aangedrongen dat de regering bevordert wat in de resolutie van 25 november van het Monnet-Comité staat, nl. Vestiging van de drie gemeenschappen op één plaats ter verwezenlijking van nauwe samenwerking daartussen en de vorming van een Europees district.
Van der Beugel wil machtiging om bij de voorbespreking over de vorming van de economische commissie en atoomcommissie te stellen, dat als de Italianen het voorzitterschap van de economische commissie willen, Nederland twee leden in die commissie wil opgenomen hebben. De minister-president betwijfelt of dit succes zal hebben. Mansholt merkt op dat ook betoogd kan worden dat als een land de president heeft het daar ook een gewoon lid kan hebben; hij waarschuwt tegen de redenering van Van der Beugel.