Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3e. De Europese gemeenschappen.
De minister-president heeft vernomen dat de ministers van Buitenlandse Zaken in Parijs nog geen overeenstemming zullen kunnen bereiken over de vestigingsplaats. Hierover moet men eenstemmig beslissen. Samkalden meent dat moest worden vastgehouden aan vestiging van de drie gemeenschappen in één plaats, maar hij heeft wel begrip voor de bezwaren van Bech (Lux). Hij meent dat hieraan enigermate tegemoet kan worden gekomen door het Hof in Luxemburg te vestigen. De minister-president meent dat getracht zal worden Luxemburg enige compensatie te geven voor het verdwijnen van de KSG.