Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00396
10-03-1949
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota inzake het Noord-Atlantisch Pact.
De onderhandelingen over een Noord-Atlantisch Verdrag van militaire bijstand tussen de vijf Brusselse mogendheden en andere Europese staten, Canada en de VS zijn afgesloten. Het document bevat de uitgangspunten van de overeenkomst en de ontwerptekst van het verdrag.

Bijgevoegd brief van 19 maart met Nederlandse tekst van Noord-Atlantisch Verdrag.
Zie ook