Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00399
21-04-1949
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota inzake de Raad van Europa.
In oktober besloot de Consultatieve Raad van het Brussels verdrag gehoor te geven aan de aandrang van de Europese beweging voor de oprichting van een Europese organisatie. De vijf mogendheden besloten dat van de Raad van Europa ook andere Europese staten deel zouden kunnen uitmaken. Op 28 maart is de conferentie te Londen aangevangen. Deze heeft een ontwerp-statuut opgesteld. In de nota wordt vervolgens dit statuut artikelsgewijs besproken.
Zie ook