Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00401
25-07-1949
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
De Nederlandse bijdrage tot de Westelijke Unie en het Atlantisch Pact.

Sinds de ondertekening van het Brussels Pact worstelen de leden van de WU met de vraag op welke wijze zij hun gemeenschappelijke verdediging tegen agressie op peil kunnen brengen, zonder blijvende schade te berokkenen aan het economische en financiële herstel met materiële hulp van de VS. Duidelijk is dat de militaire inspanning van West-Europa in sterke mate bepaald moest blijven door de vereisten van financieel en economisch beleid. De onenigheid binnen de WU lag niet zozeer tussen de landen maar tussen de ministers van Defensie, Financiën en Buitenlandse Zaken binnen de landen. Nederland zal keuzes moeten maken om dit dilemma te overwinnen en verzekerd te blijven van de Amerikaanse steun.
BIJLAGES MEEGEKOPIEERD.