Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00405
20-07-1950
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota inzake de 5e zitting van het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 3 augustus te Straatsburg.
Besproken worden de agendapunten van de vergadering.
Aan de orde komt een voorstel voor de vorming van een volkomen vrije economische sector in Europa, het plan-Schuman en (uitvoerig) de Europese Conventie inzake de Rechten van de Mens.
Zie ook