Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00406
03-08-1950
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Gemeenschappelijk defensiefonds.
Door de Franse minister Pleven is de gedachte gelanceerd dat de verdediging der Atlantische landen vergemakkelijkt kan worden door de schepping van een gemeenschappelijk defensiefonds. Voortbouwend hierop is op het ministerie van Buitenlandse Zaken een nota gemaakt over de uitwerking van het denkbeeld van gebalanceerde collectieve strijdkrachten. In het stuk wordt nadrukkelijk een verband gelegd tussen een politieke en economische (Europese) federatie en een integratie op defensiegebied.