Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00407
08-05-1950
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Het in de toekomst te voeren beleid ten opzichte van Duitsland en het vraagstuk van de Duitse herbewapening.
Het stuk is opgesteld ten behoeve van de besprekingen te Londen.
De militaire deskundigen zijn van mening dat een effectieve verdediging niet zonder een bijdrage van Duitsland kan. De Nederlandse regering acht de Duitse herbewapening nog prematuur, maar is wel doordrongen van de noodzaak dat Duitsland op termijn gaat deelnemen aan het Europese verdedigingssysteem. Daarvoor is een bevordering van de Europese samenwerking een eerste voorwaarde.
Zie ook