Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00415
05-04-1951
Samenvatting
Aanwijzing Nederlandse vertegenwoordigers in de Assemblée te Straatsburg.
De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer hebben zich tot Stikker gewend met het verzoek dat de benoeming van de Nederlandse vertegenwoordigers in de raadgevende vergadering van de Raad van Europa voortaan door deze colleges zelf kan geschieden. Dit is ook conform het nieuw vastgestelde statuut van de Assemblée.
Zie ook