Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00416
17-08-1951
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Interdepartementale nota inzake het Europese leger.
Tegen het Franse plan worden diverse bezwaren geformuleerd, zoals het overdragen van een deel van nationaal beleid aan een supranationaal orgaan zonder dat er een politieke, financiƫle en sociaal-economische eenheid bestaat, het geforceerde karakter van de unificatie van nationale legers, politieke instabiliteit van enkele deelnemende landen, het gevaar dat de organisatie een derde macht wordt en het te beperkte aantal deelnemers (niet-deelneming Engeland) en vrees voor dominantie van de Fransen.
Ook worden voordelen genoemd, o.a. meer efficiƫnte verdediging en verzekering van Amerikaanse steun.
Tegen het huidige EDG-plan bestaan voor Nederland grote bezwaren. Enkele bezwaren kunnen nog wel deels worden weggenomen.
BIJGEVOEGD nota over militair-technische aspecten.