Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00417
04-08-1951
Samenvatting
Verslag van de Nederlandse delegatie ter studieconferentie voor het Europese leger.
Tijdens de zitting van de Noordatlantische Raad in december 1950 werd besloten de inschakeling van West-Duitsland langs twee lijnen te benaderen, enerzijds via de drie bezettende mogendheden met rechtstreekse opneming in de NAVO-strijdmacht, anderzijds zou Frankrijk de gelegenheid krijgen de mogelijkheden tot oprichting van een Europees leger te onderzoeken. De eerstgenoemde besprekingen zijn echter opgeschort.
Belangrijk keerpunt in de besprekingen te Parijs was de steun die de Amerikanen uitspraken voor het Franse plan voor een Europees leger. Zij menen ook dat door de totstandkoming van dit plan een verdergaande Europese integratie bereikbaar wordt.