Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00418
05-10-1951
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota omtrent de recente ontwikkelingen inzake het Europese leger.
De besprekingen van de Grote Drie te Washington leverden steun op voor het Franse plan voor een Europees leger. In de notitie worden de standpunten van de regeringen vóór de hervatting van de Parijse conferentie uiteengezet. Frankrijk zou niet bereid zijn het gehele nationale leger in de Europese pool in te brengen. Stikker heeft wel de indruk gekregen dat de Fransen ook de politieke integratie van Europa verder tot ontwikkeling willen brengen.
Aan Frankrijk moet duidelijk worden gemaakt dat Nederlandse deelname aan de besprekingen niet zonder meer een akkoord betekent met de voorlopige resultaten van de conferentie, die in het interim-rapport zijn neergelegd. Men vreest echter dat het stellen van uitdrukkelijke voorwaarden van Nederlandse zijde door de Fransen zal worden aangegrepen om als voorwaarde voor Nederlandse deelneming het onderschrijven van de conclusies van het interimrapport te eisen.
Bijgevoegd: voorlopige richtlijnen voor de Nederlandse delegatie.