Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00419
10-10-1951
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Brief met afschift nota die aan de Franse ambassadeur is overhandigd n.a.v. besluit ministerraad van 8 oktober. Tevens gelijkluidende nota die door de Nederlandse ambassadeur aan de voorzitter van de Parijse conferentie over een Europees leger, H. Alphand, is overhandigd.