Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Josephus Jitta doet verslag van de vergadering van de Interdepartementale Adviesraad voor het Europese Leger op 2 november.
Hij doet verslag van de Belgische terughoudendheid (veroorzaakt door zwakke positie) en het opgeven van de Franse bezwaren tegen een Duits ministerie van Oorlog. Voorts wordt mededeling gedaan over het aanstaande debat in het Franse parlement over het Schuman-Plan, het Europees leger en een nieuw plan van Schuman voor een Europese Unie.
De discussies bewogen zich tussen voorstanders van een supranationale gemeenschap en die voor vrije samenwerking tussen soevereine staten. De tegenstellingen kwamen naar voren in de nota's Schepers en Blaisse. De discussies bewogen zich in een (aldus Josephus Jitta ongewenste) meer vergaande integratie. BuZa verklaarde dat de integratie er toch zal komen en dat Nederland er belang bij heeft door constructieve medewerking een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Josephus Jitta betwist de onvermijdelijkheid.