Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vredenburgh verwacht dat binnenkort enkele onderwerpen in het ontwerp-EDG-verdrag in een beslissend stadium zullen komen. Hij wil concretisering van de instructie. Inzake de (1) budgetbehandeling in de definitieve periode en (2) de verhouding tussen de Raad van Ministers en het Commissariaat biedt hij twee nota's aan. De Interdepartementale Adviesraad voor het Europese Leger heeft zich met deze nota's verenigd.