Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00424
09-11-1951
Actoren
Nota
Samenvatting
Nota-Blaisse inzake bestudering van de economische en financiƫle vraagstukken.
Nu de besprekingen in de bewapeningscommissie zijn geschorst tot 20 november is er tijd om diepgaande studie te doen over economische en financiƫle vraagstukken, opdat daarover een gedegen advies aan de ministerraad kan worden gebracht.
Blaisse stelt voor om hiervoor twee studiecommissies in te stellen waarvoor hij een werkprogramma (zie bijlagen) heeft opgesteld. De commissies moeten op 16 november hun rapporten gereed hebben.
Zie ook