Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00426
09-11-1951
Samenvatting
EDG. Comité Financier.
Het CF besprak op 8 november de vraag of voor het budget commun al of niet een overgangsperiode moet worden voorzien. De Fransen (gesteund door Duitsland en Italië) menen dat het eerste budget commun direct na inwerkingtreding van het verdrag in werking moet treden. De commissaris zal wel enige tijd (3 tot 6 maanden) nodig hebben voor opstelling van dit budget. Voor die tijd zullen er voorschotten gelden. Van Nederlandse zijde werd opgemerkt dat de overgansperiode langzaam plaats maakt voor een période de démarrage. Nederland maakt hier bezwaar tegen. Conform de instructie is voor Nederland de overgangsperiode als voorwaarde gesteld voor aanvaarding van het budget commun. De vraag is nu of het Nederlandse voorstel voor een budget commun aan de conferentie kan worden voorgelegd.