Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00431
16-11-1951
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van Stikker over de bespreking tussen de 6 ministers van Buitenlandse Zaken over het Europese leger.
Stikker bracht naar voren dat hij blij was met de ministersbijeenkomst. Niet de experts, maar alleen de ministers kunnen boordelen wat de publieke opinie verdraagt en wat de parlementen bereid zijn te aanvaarden. Hij gaf ook aan dat hij het jammer vindt dat andere landen, zoals Engeland en de Scandinavische landen niet deelnemen. Stikker verklaarde dat het Nederlandse parlement wel 'plus Strasbourgeois que les Strasbourgiens' was. Hij betreurt het dat er nu in Nederland onrust groeit over de zeer ambitieuze opzet, die door de delegaties werd voorbereid. Volgende week zal Nederland een suggestie doen over het budget, waarbij gedacht wordt aan een zeer beperkt supranationaal budget en daarnaast een 'fonds commun' dat door de nationale regeringen gevoteerd zou moeten worden.
Zie ook