Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00432
30-11-1951
Samenvatting
Brief met verslagen van de besprekingen tussen de Grote Drie en de Beneluxlanden op 26 november 1951 te Parijs en het Benelux-overleg te Rome, 25 en 26 november 1951.
De bijeenkomst van Parijs ging voornamelijk over de vraag hoe de negatieve, tegen Duitsland werkende maatregelen om te zetten in een positieve samenwerking. Stikker verklaarde dat vorig jaar diverse oplossingen naar voren kwamen voor het Duitse vraagstuk, waaronder het Nederlandse voorstel voor een hoge commissaris. Thans doet men voorkomen of het Plan-Pleven de enig mogelijke oplossing is.
Tijdens het Benelux-overleg werd van Nederlandse zijde uiteengezet dat het Nederlandse parlement de regering dringt inzake het Europese leger verder en sneller te gaan dan de regering wenselijk acht. Daarom is het van groot belang om tot een Benelux-standpunt te komen. Uiteindelijk wordt een gezamenlijke resolutie opgesteld inzake het Europese leger, in te brengen tijdens de Atlantische Raad.