Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00434
17-01-1952
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Stikker geeft een beschouwing over de tijdens de Assemblée van de Raad van Europa aangenomen aanbevelingen. Hij gaat ook in op de toekomstige rol van de Raad van Europa. Tijdens de laatste EDG-conferenties is rekenschap gegeven dat wat organisatorisch t.b.v. een Europees leger moet worden opgebouwd, alleen dan doeltreffend tot ontwikkeling kan komen, wanneer er ook een (con)federale Europese Unie gevormd wordt, waaraan zoveel mogelijk landen deelnemen. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze uit de Raad van Europa zal voortkomen. Hij ontkent echter dat de Raad daarom heeft gefaald. Juist omdat de federale integratie zich zal beperken tot een klein aantal landen, is het van belang dat de Raad van Europa in stand blijft, als één van de organische banden tussen de Europese federatie en de overige Europese landen. De Raad heeft daarin een dienende functie.
Vervolgens worden de aanbevelingen besproken, waaronder de Politieke Autoriteit EDG.