Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00436
11-03-1952
Samenvatting
Nota voor Staf inzake bezoldiging van militairen in EDG-verband.
Volgens Duyverman is de keuze tijdens de besprekingen in EDG-verband over bezoldiging van militairen die deel zullen uitmaken van het Europees leger die tussen a) afwijzing van iedere internationale inmenging of b) meewerken aan een regeling met internationaal karakter.
Tot dusverre kon een afwijzing worden gerechtvaardigd door de onzekerheid rond de totstandkoming van de EDG en de afwijzing door de regering. Nu ook de Tweede Kamer voorstander is, zal ook het negatieve standpunt t.a.v. een internationale regeling herziening behoeven. Duyverman meent nu dat een nee de Nederlandse regering wel eens voor een 'fait accompli' kan stellen, en tot het inzicht kan brengen dat een intelligent 'medespelen' het door Nederland gewenste resultaat dichterbij kan brengen. Hij kan daarom niet tot een blijvend afwijzen adviseren.