Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00443
08-05-1952
Samenvatting
Brief met ontwerp-antwoord van de Nederlandse regering (ontworpen door Spierenburg) op de Belgische en Luxemburgse nota's inzake de economische unie.
De Nederlandse regering is verheugd dat de Belgische regering in de aanvullende nota van 25 april te kennen geeft overtuigd te zijn van de noodzaak de economische unie op zo kort mogelijke termijn tot stand te brengen. Ook is zij blij dat ook de Belgische en Luxemburgse regeringen van mening zijn dat als eerste voorwaarde voldoende coördinatie van de interne financiële en economische politiek van de partners vereist is. Ook is zij blij dat België eveneens overtuigd is van de noodzaak van unificatie van de handels- en monetaire politiek tegenover derde landen.
T.a.v. wijze, volgorde en tempo bestaan echter nog belangrijke meningsverschillen. De Nederlandse regering meent dat er over een gemeenschappelijke monetaire en handelspolitiek mogelijk moet zijn thans beslissingen te nemen.
Zie ook