Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00445
22-04-1952
Actoren
Nota
Samenvatting
Bijdrage tot de gedachtenbepaling over banden tussen Gespecialiseerde Autoriteiten en de Raad van Europa.
Slechts weinigen binnen de Raad van Europa zal voor ogen hebben gestaan de mogelijkheid dat de RvE-organen gaan optreden als beherende en controlerende organen van Gespecialiseerde Autoriteiten. Nu duidelijk is dat Engeland en de Scandinavische landen niet zullen participeren in federale integratievormen, is het de vraag of men deze doelgemeenschappen moet plaatsen in een RvE-kader wel een gelukkige is. De nadelen van zo'n geforceerde constructie kunnen wel eens groter blijken. Te vrezen valt dat uitbreiding van het ledental van de doelgemeenschappen hierdoor wordt afgeremd. Los daarvan kunnen de mogelijkheden voor associatie tussen de diverse Europese instellingen worden onderzocht.