Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00450
12-07-1952
Samenvatting
Instructie voor de ministersconferentie op 23 juli 1952 te Parijs inzake het Schuman-Plan.
Belangrijk hangijzer vormt de zetel van de EGKS-instellingen. Nederland stelt er vooral prijs op het Hof in Den Haag te vestigen, maar brengt later het voorstel naar voren om alle instellingen in Den Haag te vestigen. Indien de andere landen hier niets voor voelen, dient in ieder geval stelling te worden genomen tegen Straatsburg en de mogelijkheid open te houden de instellingen in Brussel te vestigen. Ook de leden van de Hoge Autoriteit worden genoemd.